kitslam:

Worldly Balance by Boy_Wonder on Flickr.